Regulamin

Właścicielem sklepu www.kropka-zabawki.pl jest firma

 VISIONONE SP.Z O.O.

 ul. Hawajska 16 lok 16

 020776 Warszawa

 NIP 521-34-27-280

 REGON 140924394

Numer konta: 65 2490 0005 0000 4600 8701 2621

 

Podmiot jest wpisany do KRS pod numerem 0000281740

Postanowienia Ogólne

 

Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą www.kropka-zabawki.pl (zwanego dalej Sklepem) oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z Klientami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem Sklepu.

Składając zamówienie w Sklepie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu, Sklep jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

 

Zamówienia

 1.     Zamówienia można składać bezpośrednio poprzez stronę internetową, przez e-mail  kropka-zabawki@visionone.pl

 

2.     Wszystkie ceny towarów w sklepie www.kropka-zabawki.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3.     Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego. 

4.     Wpłata pieniędzy na konto bez uprzedniego zamówienia towaru nie jest jednoznaczna ze złożeniem zamówienia. Zamówienie niezłożone przez stronę sklepu, mail  nie będą realizowane.

5.     Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.

6.     Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z numerem NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

Dostawy

 

1.     Dostawy realizowane są na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.    

2.     Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi z reguły od 1 do 2 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się realizacja zamówienia przez obsługę sklepu (wg informacji zawartych w opisie) + czas dostarczenia przesyłki (24-48 h).

3.     W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym czasie z przyczyn od nas niezależnych, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego toku postępowania. 

4.     Jeżeli chwilowo brakuje niektórych produktów do skompletowania całości zamówienia, po uzgodnieniu z pracownikiem Sklepu, istnieje możliwość podzielenia zamówienia na dwie części i wcześniejszej wysyłki produktów dostępnych na bieżąco. Istnieje również możliwość usunięcia z zamówienia brakujących produktów i zrealizowania pozostałej części zamówienia. Jeżeli zamówienie w pierwotnej formie było objęte darmową dostawą, a po modyfikacji nie spełnia już warunków bezpłatnej dostawy, do zamówienia doliczany jest automatycznie koszt wysyłki.     

 

Opłaty za dostawę

Rodzaj transportu

Wartość zamówienia do 250 zł

Wartość zamówienia do 250 zł

Wartość zamówienia powyżej 250 zł

Przedpłata

Za pobraniem

Kurier

17,00 PLN

19,00 PLN

Gratis

 

 

Formy płatności

 

1.     Klient może wybrać jedną z następujących formy płatności za zamówione towary:

 1) Przelew: cena za towar zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na:

 

VISIONONE SP.Z O.O.

ul. Hawajska 16 lok 16

02-776 Warszawa

Numer konta bankowego: 65 2490 0005 0000 4600 8701 2621

 

W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

 

3)     Za pobraniem: należność pobiera kurier

4)     Kartą płatniczą lub płatnością online za pośrednictwem Systemu DotPay.

 

2.     System DotPay umożliwia realizację płatności za pośrednictwem kart płatniczych:

 

·         Karty płatnicze:

o     Visa, MasterCard, EuroCard, JCB, Diners Club, American Express, Visa Electron, Maestro

·         Płatności on-line

o    mTransfer

o    MultiTransfer

o    Płać z Nordea

o    BPH Pay By Link

o    Pekao24Przelew

o    Przelew24 BZWBK

o    Płacę z inteligo

o    Płacę z iPKO

o    Płać z ING

o    Płacę z Aliorbankiem

o    PayWay Toyota Bank

o    MeritumBank Przelew

o    Millennium płatności internetowe

o    Płacę z Citi Handlowy

o    Płać z BOŚ

o    VIA Moje Rachunk

o    ING Online

o    Przelew z BPH

o    Przekaz pocztowy

o    Millenet

o    Deutsche Bank

o    Polbank

o    Kredyt Bank KB24

o    iPKO

o    Lukas Bank

o    Invest Bank

o    BGZ

o    BNP Paribas

o    Przelew z mBank

o    VW Bank Direct

3.     Płatności za pośrednictwem DotPay mogą dokonywać wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez DotPay przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

4.     Sklep udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do DotPay.

5.     Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Sklepie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem DotPay, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio na stronę internetową DotPay, będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,

6.     Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sklepu. Reklamacje Sklep rozpatrzy w pierwszej kolejności we własnym zakresie. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sklepu, Sklep przekaże reklamację do DotPay.

 

ZWROTY I REKLAMACJE

1.     Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2002r. o ochronie praw konsumenta, klient może zrezygnować towaru zakupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie był używany, kopiowany lub nie został w żaden sposób zniszczony. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany paragon lub fakturę. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru. Pieniądze zostaną przekazane na wskazane konto klienta lub na wyraźne życzenie klienta wysłane przekazem pocztowym (w tym wypadku koszt nadania przekazu zostanie odliczony od zwracanej kwoty).

2.     W przypadku reklamacji, towar powinien być odesłany na adres magazynu firmy Visionone (ul.Filomatów 30/32 , 42-200 Częstochowa). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji ponosi zamawiający. Koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi Sklep. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę wraz z opisem przyczyny zwrotu. Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, Sklep zwróci zamawiającemu wartość reklamowanego towaru. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania.

3.     Złożone zamówienie może być anulowane tylko poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na e-mail:kropka-zabawki@visionone.pl z wpisanym w temacie wiadomości "ANULOWANIE ZAMÓWIENIA".

 Ochrona danych osobowych

1.     Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów. Zgodnie z tą ustawą mają Klient prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z bazy danych Sklepu. 

2.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez naszą firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn.29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883).   

 

Art. 12 ust. 1 ww. ustawy stanowi:

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych
opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony
lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 

Postanowienia końcowe

 

1.     Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką.

2.     W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel